สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน

ลักษณะ
เนื้อสติ๊กเกอร์เป็นกระดาษสีขาว มีความเงาและด้าน (มีความมันเงาแต่ไม่มาก) เป็นสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ใช้งานได้หลากหลาย ราคาไม่แพง
การใช้งาน
ส่วนใหญ่ใช้ติดบนวัสดุที่ไม่ต้องการความคงทนมากนัก อายุการใช้งานสั้น นิยมใช้ใน อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร งานอิเล็คทรอนิกส์ การขนส่ง งานพิมพ์ เป็นต้น เช่น การติดราคาและรายละเอียดสินค้า ติดหน้ากล่องสินค้า ติดอุปกรณ์เครื่องเขียน ติดผลไม้ ฯลฯ เหมาะกับการติดชิ้นงานในอุณหภูมิปกติ ไม่อยู่ในความชื้น ความร้อน หรือผ่านห้องเย็น เพราะสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อกระดาษหากโดนน้ำหรือความชื้นอาจทำให้สติ๊กเกอร์ขาดหรือหมึกหลุดร่อนได้
จุดเด่น
เนื้อกระดาษขาวสวย มีความมันเงาเล็กน้อย สวยงาม ใช้งานได้หลากหลาย ราคาไม่แพง
ผ้าหมึกที่ใช้
Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง แต่ถ้าลูกค้าต้องการความคงทน ไม่หลุดร่อน ต้องใช้เป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า