สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

Tag

ลักษณะ
เป็นกระดาษแข็ง เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีกาว มีหลายแบบ เช่น แบบหน้ามันทั้งสองด้าน แบบหน้ามันด้านเดียว มีหลายความหนาให้เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่นพวกตั๋วหนัง
การใช้งาน
มี 2 ประเภท คืองานแผ่น และงานเข้าม้วน
-งานแผ่น เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า, ใบรับประกันสินค้า, ป้ายราคาสินค้าต่าง, โบว์ชัว
-งานเข้าม้วนใช้ผ่านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด โดยต้องตีแบลคมาร์คด้านหลัง เพื่อให้เครื่องพิมพ์จับเซ็นเซอร์ได้ เช่น งานโรงหนัง, เสื้อผ้า
จุดเด่น
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Tag ลูกค้าสามารถ เลือกความหนาของกระดาษให้เหมาะสมกับงานได้
ผ้าหมึกที่ใช้
Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง แต่ถ้าลูกค้าต้องการความคงทน ไม่หลุดร่อน ต้องใช้เป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า