สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์ขาวด้าน

ลักษณะ
เนื้อสติ๊กเกอร์เป็นกระดาษสีขาว ผิวด้าน ไม่มีความมัน
การใช้งาน
ใช้แปะวัตถุทั่วไป ส่วนมากไม่นิยมใช้แบบม้วนกับเครื่องปริ้นบาร์โค้ด ลูกค้าจะนิยมใช้ในลักษณะงานตัดแผ่น ตัดเป็นขนาดA4 ปริ้นออกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรืออาจทำเป็นงานเจาะรูหนามเตย ปริ้นออกจากเครื่องDot Matrix เช่น สติ๊กเกอร์ติดซองยา เหมาะกับการติดชิ้นงานในอุณหภูมิปกติ ไม่อยู่ในความชื้น ความร้อน หรือผ่านห้องเย็น เพราะสติ๊กเกอร์เป็นเนื้อกระดาษหากโดนน้ำหรือความชื้นอาจทำให้สติ๊กเกอร์ขาดหรือหมึกหลุดร่อนได้
จุดเด่น
ใช้งานได้หลากหลาย ราคาไม่แพง
ผ้าหมึกที่ใช้
Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง แต่ถ้าลูกค้าต้องการความคงทน ไม่หลุดร่อน ต้องใช้เป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า