สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล

ลักษณะ
เนื้อสติ๊กเกอร์เป็นแบบความร้อน สติ๊กเกอร์เคลือบสารเคมีไว้ด้านหน้า จะเกิดสีเมื่อโดนความร้อน ใช้ระบบถ่ายเทความร้อนผ่านหัวพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์โดยตรง ไม่ต้องใช้ตัวกลาง ในการพิมพ์ (หมึกพิมพ์ริบบอน) สติ๊กเกอร์ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าเนื้อสติ๊กเกอร์ทั่วไป เป็นวัสดุจำพวกกระดาษคล้ายกับกระดาษแฟกซ์
การใช้งาน
เหมาะกับติดสินค้าที่ไม่ต้องการความคงทน อายุการใช้งานสั้น การเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว เพราะสติ๊กเกอร์ความร้อนจะมีผลเกี่ยวกับแสง UV และความร้อน นิยมใช้ในงานประเภทสินค้าบริโภคต่างๆ เช่น ติดถุงผัก, ติดผลไม้

มีข้อเสียคือ เมื่อใช้เป็นเวลานานอาจด่าง หรือข้อความจาง/เลือนหายได้
จุดเด่น
เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ ง่ายต่อการใช้งาน และประหยัดต้นทุน(ไม่ต้องใช้ริบบอน)
ผ้าหมึกที่ใช้
ไม่ต้องใช้ผ้าหมึก ใช้ระบบถ่ายเทความร้อนผ่านหัวพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เลย