สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด
หมึกพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องอ่านบาร์โค้ด