สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน
สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล
สติ๊กเกอร์PE
สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
สติ๊กเกอร์PPขาวด้าน (Yupo)
สติ๊กเกอร์PET
สติ๊กเกอร์ขาวมัน
สติ๊กเกอร์PPขาวมัน
สติ๊กเกอร์PVC
สติ๊กเกอร์เทอร์มอลทรานเฟอร์
Tag
Laminate