สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์ขาวมัน

ลักษณะ
เนื้อสติ๊กเกอร์มีลักษณะมันเงา สวยงาม เหมาะกับการใช้งานที่เน้นความสวยงาม
การใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้ในงานสินค้าต่างๆที่ต้องการความสวยงาม เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็คทรอนิกส์ งานด้านการเกษตร ส่งออกผักผลไม้ ฉลากสินค้าต่างๆ ฯลฯ สามารถใช้งานในที่ที่มีความชื้นได้บ้างเล็กน้อย เช่น แช่เย็นธรรมดา แต่ไม่ถึงกับกันน้ำ หรือแช่ช่องฟิส
จุดเด่น
เนื้อกระดาษมันเงา สวยงาม พิมพ์บาร์โค้ดชัดเจน บาร์โค้ดอ่านง่าย มีความคงทน/ทนความชื้นได้เล็กน้อย
ผ้าหมึกที่ใช้
Ribbon Wax จะเป็นผ้าหมึกธรรมดาใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง แต่ถ้าลูกค้าต้องการความคงทน ไม่หลุดร่อน ต้องใช้เป็น Ribbon Wax Resin ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า